Putovní pohár města Janské Lázně

Propozice 23. ročníku

Všeobecná ustanovení:

1. Pořadatel: SK Janské Lázně oddíl stolního tenisu tělesně postižených sportovců.
2. Datum konání: 8. 6. - 9. 6. 2018
3.

Místo konání: Hala hotelu Omnia Janské Lázně pod centrálním parkovištěm

4. Ubytování a stravování: Ubytování a stravování v hotelu OMNIA, (GPS: N 50.63371 E 15.78223) a Penzión Mariánum (GPS: N 50°37'42.092" N, 15°46'58.396"E)
5.

Přihlášky: Družstva písemně do 30. 4. 2018. na adresu: Bureš Petr Na Slunečné Stráni 245 Janské Lázně 542 25, e-mail: bures.petr@petr-bures.com. Informace na tel. čísle mobil +420 603 163 117, jmenovité přihlášky hráčů družstva do 15. 5. 2018 na přiloženém formuláři.

6. Prezence: Při ubytování v recepci hotelu OMNIA  8. 6. 2018 do 17:00 hod.
7. Startovné:

za osobu
organizovaní v ČSTPS 600,- Kč
zahraniční účastníci 15,- EUR
Startovné je splatné poštovní poukázkou, nejpozději hotově při prezenci 8. 6. 2018.
8.

Podmínky účasti: Písemná přihláška se jmenným seznamem účastníků. Platný průkaz ČSTPS s uvedením platné zdravotní skupiny. Závodníci startují s vědomím dobrého zdravotního stavu. Závodníci i ostatní účastníci se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru zúčastněných družstev přihlášených po 30. 4. 2018.

9.

Námitky a protesty: Námitky řeší na místě ředitel turnaje. Protesty se podávají písemně řediteli turnaje s vkladem 100,- Kč do 15 minut po skončeném utkání. V případě neuznání protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

10.

Odměny: Putovní pohár získává družstvo, které zvítězí třikrát v řadě po sobě do trvalého držení. První čtyři družstva získávají malé repliky poháru, ostatní členové družstev upomínkový dárek.

11.

Pozvaná družstva: TJ Jičín, TJ Labe Kolín, TJ ZPS Čechie Hradec Králové, TJ Slovan Svoboda Praha, TJ ZPS Sokol Lhůta, SK ZP Frýdek-Místek, ZSR Start Wroclaw, Halassi Oliver Club Budapest, BVS Mnichov, ZSR Start Zielona Góra, Start Kalisz, SV Hoffeld  Stuttgart, ŠK Ružomberok, SON Boleslawiec, ŠK Valaliky, Start Poznań, SK Janské Lázně

 

Technická ustanovení:

 

 

Ředitel turnaje:

Petr Bureš


Delegát STK stolního tenisu TP ČSTPS:

Jaromír Němec Mgr.

 

Hlavní rozhodčí

Josef Soukup

 

Lékař

MUDr. Dvořák Jaroslav

1.

Předpis: Zápasy se hrají podle pravidel stolního tenisu a ustanovení těchto propozic na tři vítězné sety z pěti a utkání družstva do čtvrtého vítězného bodu.

2. Soutěž: Turnaj tříčlenných družstev bez rozdílu postižení, možnost těchto složení: tři muži, dva muži a jedna žena, jeden muž a dvě ženy, nebo tři ženy.
3.

 Míčky : STIGA***

4. Propozice : Propozice byly schváleny STK v Praze dne 7. 2. 2017

Systém soutěže:

1. Čtyři skupiny po 5 družstvech
2.

První a druzí ze skupin hrají  systémem postupu o vítěze turnaje - velké finále do 8 místa, třetí a čtvrtí ze skupin hrají systémem postupu o 9 - 16 místo, pátí ze skupin hrají o 17 - 20 místo.

Časový program:

 

pátek 8. 6. 2018

 

do

    16:30

Příjezd, prezence a ubytování účastníků v hotelu OMNIA

 

17:30

-

18:00

Ubytování a večeře v Hotelu OMNIA a Penziónu  Mariánum

 

19:00

-

 

Zahájení soutěže ve sportovní hale hotelu Omnia

 

 

 

22:30

Ukončení prvního dne soutěže

 

sobota 6. 6. 2015

 

7:00

-

8:00

Snídaně dle ubytování

 

8:30

-

8:45

Slavnostní zahájení turnaje za účasti všech soutěžících

 

9:00

-

 

2. soutěžní den - občerstvení v průběhu turnaje

 

 

 

16:00

Semifinálová utkání

 

 

 

17:15

Finálová utkání

 

19:30

-

20:00

Společná večeře v hotelu OMNIA

 

20:00

-

24:00

Slavnostní vyhlášení konečných výsledků turnaje a společenský večer v hotel OMNIA s tombolou, hudbou a tancem

 

neděle 9. 6. 2018

 

8:00

-

9:00

Snídaně dle ubytování

 

od

9:00

Odjezd družstev

Závěrečné ustanovení:

1. Organizátoři turnaje si vyhrazují právo, změnu časového rozpisu podle průběhu turnaje
2.

Všichni účastníci turnaje jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů a členů organizačního štábu. V případě poškození majetku ubytovacího zařízení a majetku hotelu Omnia a penziónu Mariánum, bude od viníka vymáhána náhrada škody. Organizační výbor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změn programu turnaje. Během turnaje možnost nákupu materiálu pro stolní tenis od firmy M o C Cinibulk

3. informace a propagace tohoto turnaje jsou na www.skjanskelazne.cz a www.pinec.eu

 

propozice výsledky   fotografie
Putovní pohár města Janské Lázně