Putovní pohár města Janské Lázně

Propozice 27. ročníku

Všeobecná ustanovení:

1. Pořadatel: SK Janské Lázně z.s. - oddíl stolního tenisu TP pod záštitou Českého PARA sportu a České asociace stolního tenisu
2. Datum konání: 10. 6. - 11. 6. 2022
3.

Místo konání: Sportovní hala hotelu Omnia Hotel Relax & Wellness Janské Lázně pod centrálním parkovištěm

4. Ubytování a stravování: Ubytování a stravování v hotelu Omnia Hotel Relax & Wellness, (GPS: N 50.63371 E 15.78223) a Penziónu Sola fide (GPS N 50.6307219', E 15.7783069')
5.

Přihlášky: Družstva písemně do 30. 4. 2022. na adresu: Bureš Petr Velvarská 1628/41 160 00 Praha 6, e-mail: poharjl@petr-bures.com. Informace na tel. čísle mobil +420 606 609 700, jmenovité přihlášky hráčů družstva do 1. 6. 2022 na přiloženém formuláři.

6. Prezence: Při ubytování v recepci hotelu OMNIA  10. 6. 2022 do 17:00 hod.
7. Startovné:

za osobu
neorganizovaní v ČPS ani v ČSMPS 1080,- Kč
organizovaní v ČPS nebo v ČSMPS 720,- Kč
zahraniční účastníci 18,- EUR
Startovné je splatné poštovní poukázkou, nejpozději hotově při prezenci 10. 6. 2022.
8.

Podmínky účasti: Písemná přihláška se jmenným seznamem účastníků. U družstev z ČR platný průkaz ČPS nebo ČSMPS s uvedením platné zdravotní skupiny potvrzené klasifikátorem.
Závodníci startují s vědomím dobrého zdravotního stavu. Závodníci i ostatní účastníci se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru zúčastněných družstev přihlášených po 30. 5. 2022.

9.

Námitky a protesty: Námitky řeší na místě ředitel turnaje. Protesty se podávají písemně řediteli turnaje s vkladem 200,- Kč do 15 minut po skončeném utkání. V případě neuznání protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

10.

Odměny: První čtyři družstva získávají originální poháry 27. ročníku za umístění, ostatní družsta diplom za umístění

11.

Pozvaná družstva: TJ Jičín, TJ Labe Kolín, TJ ZPS Čechie Hradec Králové, TJ Slovan Svoboda Praha, TJ ZPS Sokol Lhůta, SKST Havířov, reprezentace ČSMPS, ZSR Start Wroclaw, Halassi Oliver Club Budapest, BVS Mnichov, ZSR Start Zielona Góra, Start Kalisz, SV Hoffeld Stuttgart, ŠK TPŠ Ružomberok, SON Boleslawiec, ŠK ST OZP Valaliky, Start Poznań, STK TP PARA Senec, SK Janské Lázně a ostatní družstva po domluvě s pořadateli

 

Technická ustanovení:

 

 

Ředitelé turnaje:

Petr Bureš jun. a Iveta Krčmářová

Delegát STK stolního tenisu ČPS:

Mgr. Jaromír Němec

 

Hlavní rozhodčí

Marián Bystričan

 

Zdravotní služba

Tomáš Hlošek

1.

Předpis: Zápasy se hrají podle pravidel stolního tenisu a ustanovení těchto propozic na tři vítězné sety z pěti a utkání družstva do čtvrtého vítězného bodu.

2. Soutěž: Turnaj tříčlenných družstev bez rozdílu postižení, možnost těchto složení: tři muži, dva muži a jedna žena, jeden muž a dvě ženy, nebo tři ženy, kdy součet hendikepů nesmí při zápase být vyšší než 28 (v případě 4 hráčů nesmí být vyšší než 37). Ve čtyřhře nesmí být koeficient páru vyšší než 20. V případě pochybností o oprávněném startu hráče rozhoduje delegát STK stolního tenisu TP ČPS, zda hráč může nastoupit či ne.
3.

Míčky: Joola Prime *** plast

4. Propozice : Propozice byly schváleny STK

Systém soutěže:

1. Čtyři skupiny po 5 družstvech
2.

První a druzí ze skupin hrají  systémem postupu o vítěze turnaje - velké finále do 8 místa, třetí a čtvrtí ze skupin hrají systémem postupu o 9 - 16 místo, pátí ze skupin hrají o 17 - 20 místo.

Časový program:

 

pátek 11. 6. 2022

 

do 16:30

Příjezd, prezence a ubytování účastníků v hotelu Omnia Hotel Relax & Wellness

 

17:30

-

18:00

Ubytování a večeře v Hotelu Omnia Hotel Relax & Wellness a Penziónu Sola fide

 

19:00

-

 

Zahájení soutěže ve sportovní hale hotelu Omnia Hotel Relax & Wellness

 

 

 

22:30

Ukončení prvního dne soutěže

 

sobota 11. 6. 2022

 

7:00

-

8:00

Snídaně dle ubytování

 

8:30

-

8:45

Slavnostní zahájení turnaje za účasti všech soutěžících

 

9:00

-

 

2. soutěžní den - občerstvení v průběhu turnaje

 

16:00

zahájen&íacute; semifinálových utkání

 

17:15

zahájen&íacute; finálov&éacute;ho bloku

 

 

 

19:00

Ukončení druhého dne soutěže

 

19:30

-

20:00

Společná večeře v hotelu Omnia Hotel Relax & Wellness

 

20:00

-

24:00

Slavnostní vyhlášení konečných výsledků turnaje a společenský večer v hotel Omnia Hotel Relax & Wellness s tombolou, hudbou a tancem

 

neděle 12. 6. 2022

 

8:00

-

9:00

Snídaně dle ubytování

od 9:00

Odjezd družstev

Závěrečné ustanovení:

1. Organizátoři turnaje si vyhrazují právo, změnu časového rozpisu podle průběhu turnaje
2.

Všichni účastníci turnaje jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů a členů organizačního štábu. V případě poškození majetku ubytovacího zařízení a majetku hotelu Omnia Hotel Relax & Wellness a penziónu Sola fide, bude od viníka vymáhána náhrada škody. Organizační výbor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změn programu turnaje.

3. informace a propagace tohoto turnaje jsou na www.skjanskelazne.cz a www.pinec.eu

 

propozice výsledky   fotografie
Putovní pohár města Janské Lázně