novelizováno 31.3.2016

Herna oddílu stolního tenisu "Rýchorka" ve Svobodě nad Úpou

Hernu stolního tenisu "Rýchorka" oddíl stolního tenisu  musel nedobrovolně opustit. Pronajímatel SKI SCHOOL Krkonoše s.r.o. , zastoupený jednatelem p. Josefem Búšem

Na základě lživých tvrzení o havarijním stavu objektu, znemožnil dodržet dobu udržitelnosti projektu, kterým byl oddíl vázán poskytnutou dotací od ZSIF fondu na dobu 5 let. Havarijní stav objektu byl již v roce 2004, kdy jsme začali tento objekt využívat ke sportovním účelům. Svépomocí a s dotací od ZSIF jsme vybudovali v roce 2011 jednu z nejlepších heren pro stolní tenis v regionu. Členy oddílu to stálo nemalé dobrovolné práce a oddíl nemalé finanční prostředky, mimo zajištění provozních nákladů na  námi pronajmuté prostory. I když jsme měli ve smlouvě 1.- Kč nájemného, nás provozní náklady stály ročně mezi 70 a 80 000.- Kč. Pro náš amaterský oddíl částka neúměrně vysoká, kterou jsme museli obstarat. Všechny faktury jsme zaplatili. U některých faktur na začátku roku jsme měli problém tyto finanční prostředky obstarat. Platili jsme služby nájemci i ty které jsme si neobjednali. Pro udržení dobrých vztahů jsme na tyto služby upozornili a v rámci faktury zaplatily. Prováděli jsme na své náklady opravu havarijního stavu střechy, opravy litinového topení, rozbitých oken a všech drobných oprav dle smlouvy. Ve smlouvě nebyly uvedeny generální opravy, jak si pan jednatel Josef Búš vysvětloval.

Pan Josef Búš po několikterém jednání, ve kterém jsme se ústně dohodli o zajištění podmínek na dodržení podmínek k dodržení udržitelnosti projektu, tyto dohody nedodržel a tím vystavil oddíl stolního tenisu SK Janské Lázně k vrácení poskytnuté dotace 330 000.- Kč. Neodborným odstraněním podlahové krytiny, speciální pro halové sporty a tím zničil majetek toho času poskytovatele dotace v hodnotě 220 000.-Kč.